Subaru Outback 2016, Nhập Nhật, ODO 31K KM

1,160,000,000.00

Subaru Outback 2016, đăng ký lần đầu 05/2016. Xe 1 chủ từ đầu, chưa đâm đụng, thủy kích.

ODO chuẩn 31.000 KM

Xe bảo dưỡng đúng định kỳ theo tiêu chuẩn hãng.

Còn bảo hành chính hãng đến 05/2021.